Testarea coeficientului de inteligenţă cognitivă, emotională şi socială

Intrarea în proiect a copilului/adolescentului se realizează în urma screening-ului cu baterii de teste patentate internaţional.

Învăţare continuă

Experienţa ne-a arătat că atunci când ai un copil cu abilităţi înalte, nevoile educaţionale nu se limitează doar la copil/adolescent, ci se răsfrâng şi asupra adulţilor, de aceea, platforma Gifted (for) you/be S.M.A.R.T. va conţine module educaţionale pentru părinţii şi dascălii elevilor selectaţi în program. Utilizatorii învaţă responsabil şi învaţă să-şi administreze propriile alegeri. În timp ce platforma de învăţare, Gifted (for) You/be S.M.A.R.T. impune anumite reguli de bază pentru a se asigura de eficienţa procesului de învăţare a tuturor utilizatorilor ei, beneficiarii sunt încurajaţi să-şi stabilescă ritmul de studiu şi explorarea subiectelor, în funcţie de itemii obţinuţi în urma testării (în cazul copiilor şi adolescenţilor).

Tutoring

Părinţii sunt cei care vor fi încurajaţi să se implice în procesul educaţional  al copiilor sau adolescenţilor.  Aceştia vor cunoaşte progresele copiilor /adolescenţilor prin rapoarte de activitate obţinute automat după fiecare lecţie parcursă.

Mentoring

Copiii şi profesorii vor avea parte de sprijin şi susţinere în procesul de învăţare, respectiv predare, de către specialiştii implicaţi în program, din diverse domenii (training, resurse umane, vânzări, relaţii publice, comunicare etc). Un mentor are rolul de a îndruma, consilia, sprijini în dezvoltarea potenţialului propriu, de a ghida mentee-ul spre dezvoltare, orienta spre soluţii, de a crea contexte pentru experienţe noi, de a facilita procesul de învăţare.

Accelerare

Prin adaptare la cerintele diferenţiate ale fiecărui copil/adolescent în vederea maximizării potenţialului.

Transdisciplinaritate

Tipul de activitate unde cunoştinţele şi capacităţile sunt  transferate de la o arie curriculară la alta, urmărindu-se atingerea obiectivelor tuturor ariilor curriculare într-un context integrat.

Parenting

Descoperirea adultului de astăzi  prin autoanaliză. Cum să-mi accept copilul dacă nu mă accept pe mine?  E important în primul rând să mă cunosc pe mine, să mă analizez pentru a-mi accepta apoi copilul şi nevoile acestuia.