Este să dezvoltăm abilităţile şi potenţialul copilului cu capacităţi înalte sub toate aspectele, prin programe care stimulează gândirea critică şi cea dinamică prin dezvoltarea creativităţii şi a gândirii complexe.

Pentru a duce la îndeplinire acest deziderat, avem în vedere 5 paşi esenţiali:


1. Adaptare

Adaptarea conţinuturilor pentru copiii cu abilităţi înalte, dar cu dizabilităţi de văz, auz sau asperger.

2. Dezvoltare

Dezvoltarea celor mai bune metode de educaţie diferenţiată împletite cu pedagogii şi metode de predare alternative.

3. Promovare

Promovarea unor abordări educaţionale noi, transdisciplinare.
Promovarea educaţiei de excelenţă la nivel naţional prin intermediul platformei online de învăţare – Gifted (for)You / be SMART.

4. Reformare

Dorim să reformăm sistemul educaţional în ceea ce priveşte inovaţia, pentru a întări centrele de excelenţă şi să punem accent pe dezvoltarea creativităţii si a antreprenoriatului (adaptându-ne STRATEGIEI EUROPENE 2020).

5. Cooperare

Vrem să dezvoltăm cooperarea între universităţi, cercetare şi mediul de afaceri.
Încercăm să creăm cele mai bune strategii de accelerare şi îmbogăţire curriculară ca o prelungire a programei de bază (extras din LEGEA 17/2007 – LEGEA EDUCAȚIEI DE EXCELENȚĂ).