Activităţi     Misiune     Viziune     Valori


great ideea 1În anul 2011 am pornit la drum cu o idee…am înfiinţat asociaţia non-profit KLEINE SCHULE, înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor cu nr. 91/16.06.2011, Cod de Identificare Fiscală (C.I.F.) Nr. 28798450 care are ca obiectiv pregătirea copiilor cu potenţial înalt, prin potenţarea tuturor abilităţilor pe care aceştia le deţin.

Scopul nostru este să pregătim, pe lângă copii şi tineri, şi pe părinţi, bunici, cadre didactice, psihologi etc, toţi aceia care interacţionează şi fac parte din universul lor.


oriunde tot timpul editare

Am organizat ediţii ale Zilei Educaţiei Nonformale – ediţia 2012 şi 2013 – proiectul a urmărit promovarea voluntariatului, a educaţiei nonformale şi a pedagogiilor alternative.

Am organizat Săptămâna Europeană a Tineretului în parteneriat cu ISJ Neamţ, Casa Corpului Didactic Neamţ, Teatrul Tineretului Piatra-Neamţ, Asociaţia Magister Educationis, Asociaţia Culturală Europea Vaslui, Licee şi Școli din judeţul Neamţ (peste 50 de ateliere de educaţie alternativă, 21 de şcoli şi licee implicate, 100 de beneficiari direcţi, 500 beneficiari indirecţi).


wisc4_detail editat Am testat 100 de copii din judetul Neamţ, cu bateria de teste psihologice recunoscută internaţional – WISC IV – şi am demarat primele module în cadrul proiectului pilot în educaţie diferenţiată  din Piatra-Neamţ .


cursuri formare 1

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Am organizat sesiuni de cursuri , workshop-uri pentru părinţi, cadre didactice şi psihologi (88 de ore de training).

 


Alături de J.A. Romania (Junior Achivement), partener al MECT, am realizat ateliere de educaţie economică şi antreprenorială.

collage 2a

collage 4b

collage 5a

collage 6a