Accentul, în programele dezvoltate de echipa noastrā, cade pe copil, însā în paralel e nevoie și de educaţia adulţilor – a cadrelor didactice și a pārinţilor. De aceea, orice nou trainer are nevoie în primul rând de formare în psihopedagogia copiilor „gifted”, Kleine Schule fiind singurul centru din ţarā cu acreditare recunoscutā de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru aceastā formare.

Etape de intrare în program:

  1. testare psihologicā pentru identificarea coeficienţilor de inteligenţā cognitivā, emoţionalā şi socialā (click aici)
  2. ȋn funcţie de dominanta rezultată ȋn cadrul testării, fiecare copil  / adolescent parcurge câte trei cursuri / epocă (4 luni) ȋn cadrul programului Gifted4All. Considerăm că ȋnvăţarea produce efect atât timp cât este integrată şi cu frecvenţa gândită de echipa noastră de specialişti – evaluatori de  programe de formare, psihologi şi traineri

Beneficii:

  • Tabere de vară atât ȋn ţară, cât şi ȋn străinătate cu sprijinul parţial sau total al sponsorilor noştri
  • Participări la festivaluri interne şi internaţionale
  • Posibilitatea de a vă implica ca voluntari ȋn anumite activităţi dȋn cadrul programului Gifted4All (primiţi diplomă de voluntary necesară la dosarul de aplicare la facultate)

Echipa de management:

Simona MITREA

CEO & Founder

Oana MOSOIU

Coordonator Program Educational
Alina

Alina SLUSER

Coordonator Fundraising

Vasile MITREA

IT

Echipa de psihologi:

Diana IOANES

Simona DANCIU

Oana ROGOZ

Echipa de traineri (6 – 12 ani):

Ana M. MARIN

Public Speaking (6-12 ani)

Iulia IORDAN

Scriere creativā (9-12 ani)

Lucia Radu-Simota

Ştiinţă şi experimente (6-12 ani)

Lucia Radu-Simota

Management de proiect (6-8 ani; 9-12 ani)

Miky DOICAN

Ȋnvăţare rapidă

Oana ROGOZ

Psihologia grupului (6-8 ani; 9-12 ani)

Radu ANDREI şi Smaranda CARAGEA

Arta de a fi actor

EFden

Arhitecturā sustenabilā

Simona STANCIU

Compoziţii vizuale

Victoria PĂTRAŞCU

Scriere creativā (6-8 ani)

Echipa de traineri (13 – 17 ani):

Alina CALISTRU; Radu ANDREI; Lucia RADU - SIMOTA

Tehnici de negociere

Alin APOSTU

Antreprenoriat

Claudia Şerbănuţă

Campanii de marketing şi comunicare

Lucia RADU - SIMOTA

Responsabilitate financiară

Lucia RADU - SIMOTA / Simona MITREA

Management de proiect - cum scriem o cerere de finanţare

Miky DOICAN

Ȋnvăţare rapidă

Oana ROGOZ

Dezvoltare personală

Răzvan Cosmin TUPA

Scriere creativă

Simona STANCIU

Filmul de animaţie

Tedy NECULA

Filmul de animaţie

Tara Skurtu

Scriere creativă ȋn limba engleză