Sistemele clasice de învăţământ sunt bazate în primul rând pe principiul repetitivităţii a ceea ce i se predă elevului şi mai puţin pe mecanisme de gândire, de reflexivitate. Adesea auzim de situaţii în care copiii/adolescenţii sunt ridiculizaţi de colegi pentru lipsa de tact a profesorilor, care nu au o comunicare adecvată şi un stil de predare adaptat stilurilor de învăţare ale fiecărui elev. copii la scoala atunci si acum editat 2E şi firesc, ţinând cont că în şcolile de masă încă se practică efective mari de elevi. Dacă plecăm de la aceste realităţi şi adăugăm la colectivul clasei câţiva copii cu metacogniţie, cu sau fără dizabilităţi de văz, auz sau asperger, conştientizăm cât de dificil devine procesul de adaptare a predării centrat pe elev.

 

Diferenţa între abilităţile cognitive avansate şi o intensitate emoţională înaltă se îmbină pentru a crea experienţe interioare şi o conştiinţă care sunt calitativ diferite faţă de normă pentru aceşti copii /adolescenţi. Aceştia au nevoi educaţionale speciale în ceea ce priveşte educaţia parentală, mecanismul de învăţare şi consilierea pentru obţine dezvoltarea optimă.

 

software pt siteȚinând cont de toate considerentele de mai sus, dorim să promovăm metode noi de învăţare: învăţare colaborativă, stimularea gândirii critice, a creativităţii, dezvoltarea abilităţilor artistice, kinestezice etc prin intermediul TIC (Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor). Platforma va conţine  module de învăţare atât pentru copiii şi adolescenţii cu abilităţi înalte cu sau fără deficienţe de văz, auz sau asperger, cât şi pentru părinţii şi profesorii acestora.

 Avantajele împletirii învăţării on-line de pe    platforma Gifted (for) You /

 be  S.M.A.R.T. cu cele  off-line sunt multiple:

  • Raport de activitate în timp real.Acesta oferă părintelui şi cadrului didactic, de la şcoala frecventată de elev, o imagine realistă asupra procesului de învăţare a copilului/adolescentului;
  • Mentorat atât pentru elev, cât şi pentru profesori;
  • Mecanisme de accelerare a gândirii şi a vitezei de reacţie prin accesul la lectiile de pe platforma de învăţare combinat cu temele de lucru de tip „portofoliu” şi „proiect”
  • Principii de evaluare a temelor bazate pe profilul individualizat, formarea de competenţe, calitatea muncii, comunicarea şi reflecţia;
  • Stimularea elevilor să lucreze cu planificări şi proceduri pentru atingerea obiectivelor;
  • Creşterea motivaţiei pentru învăţare şi pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale prin crearea de programe de tip „ucenicie” cu scopul de a creşte şansele unei înţelegeri autentice asupra „meseriilor”.