Coeficientul de inteligență cognitivă, emoțională și socială.

WISC IV

Scala de inteligență pentru copii Weschler – ediția a patra (WISC – IV) este un instrument clinic, administrat individual, care evaluează abilitatea cognitivă a copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 ani și zero luni și 16 ani și 11 luni. Aceasta este o versiune îmbunătățită a Scalei de Inteligență pentru copii Weschler – Ediția a treia ( Weschler III, Weschler,1992), care oferă scoruri ce reprezintă funcționarea intelectuală în domenii cognitive specifice precum și un scor compozit care descrie abilitatea intelectuală generală – coeficientul de inteligență total.

Conținut și descrierea subtestelor

Scala WISC -IV este compusă din 15 subteste : 10 subteste provenind de la scala WISC –III și 5 subteste noi. Subtestele noi sunt Concepte grafice, Secvențe de litere și numere, Matrici, Barare și Raționament verbal.

Subtestul Descriere
Cuburi În timp ce vede un model construit sau un desen din Cartea cu itemi, copilul utilizează cuburi alb cu roșu pentru a construi modelul, într-un timp limită.
Similarități Copilului i se prezintă două cuvinte care reprezintă obiecte sau concepte comune și acesta descrie prin ce sunt similare.
Memorarea numerelor Pentru memorarea numerelor în ordinea prezentată, copilul repetă numerele în ordinea în care i-au fost prezentate cu voce tare, de către examinator. Pentru memorarea numerelor în ordine inversă, copilul repetă numerele în ordine inversă celei prezentate de către examinator.
Concepte grafice Copilului i se prezintă două sau trei șiruri de imagini și alege una din fiecare șir pentru a forma un grup cu caracteristici comune.
Codare Copilul copiază simboluri care formează pereche cu forme geometrice simple sau cu numere. Utilizând o cheie, copilul desenează fiecare simbol în forma corespunzătoare, într-un timp limită.
Vocabular Pentru itemii imagistici, copilul numește imaginile prezentate în Cartea cu itemi. Pentru itemii verbali, copilul oferă definiții.
Secvențe de litere și numere Copilului i se citește o secvență de litere și numere, iar el va trebui să-și amintească numerele în ordine crescătoare și literele în ordine alfabetică.
Matrici Copilul privește o matrice incompletă și selectează partea care lipsește din 5 opțiuni de răspuns.
Înțelegere Copilul răspunde la întrebări, bazându-se pe modalitatea în care el înțelege principiile generale și situațiile sociale.
Căutare de simboluri Copilul studiază un grup de simboluri și indică dacă simbolul -țintă/ simbolurile -țintă se potrivesc sau nu cu cele din grupul de simboluri prezentat într-un timp limită.
Completare de imagini Copilul vede o imagine, apoi indică sau spune partea importantă care lipsește, într-un timp limită.
Barare Copilul studiază un aranjament imagistic aleator, apoi structurat și marchează imaginile-țintă într-un timp limită
Informații Copilul răspunde la întrebări care se adresează unei largi palete de cunoștințe generale.
Aitmetică Copilul rezolvă mental o serie de probleme prezentate oral, într-un timp limită.
Raționament verbal Copilul identifică conceptul comun descris printr-o serie de indicii.

În urma aplicării scalei WISC –IV se obține un coeficient de inteligență total (CIT), care reflectă abilitatea cognitivă generală a copilului. Pot fi derivate 4 scoruri care reprezintă funcționarea copilului în domeniile cognitive mai profunde și anume: Indicele Înțelegerii verbale, Indicele Raționamentului perceptiv, Indicele Memoriei de lucru, Indicele Vitezei de procesare.

Ca instrument psihoeducațional, Scala WISC – IV poate fi utilizată pentru a obține o evaluare comprehensivă despre funcționarea cognitivă. Poate fi utilizată și ca parte a procesului de evaluare, cu scopul identificării supradotării, a dificultăților de învățare și a diferitelor aspecte ale funcționării cognitive. Ca și alte scale Weschler, WISC – IV conține subteste care facilitează măsurarea abilităților cognitive la populațiile cu cerințe educative speciale, incluzând copiii cu deficiență de auz, deficiență de vedere (ambliopie), Sindrom Asperger.

Matrix Computer

Testarea cu aparatul Matrix Computer este una a psihologiei integrative, având la bazā principiile fizicii cuantice, iarinterpretarea reprezintā māsurarea celor 108 elemente ale tabelului lui Mendeleev, elemente ce se regāsesc în corpul nostru. Ţinând cont cā tot ceea ce ne înconjoarā este chimie – medicamente, conservanţi, coloranţi, elastomeri, plastomeri, fibre sintetice, artificiale de sticlă, de carbon, îngrăşăminte, stimulatori de creştere, cosmetice – rezulta ca omul este o o uriaşă şi complexă “uzină chimică”…( Prof. Lungu Alina Liceul Tehnologic “Liviu Rebreanu” Mozăceni). Aceste elemente pātrund în corpul nostru fie prin intermediul pielii, fie prin alimente sau aer. Acestea sunt māsurate și interpretate pe baza funcțiilor matematice ale lui Fourier. Acest matematician, în secolul al XVIII-lea a descoperit că TOTUL poate fi modelat și descris în funcții matematice – calcule probabilistice în statisticā, decodificāri de semnale, tehnologii video și audio, analiza vibraţiilor, spectrometrelor și rezolvarea ecuaţiilor diferenţiale.
Aparatul de testare emotionalā și socialā, are la baza cercetāri în domenii diverse – fizicā cuanticā, medicinā homeopatā, chimie, matematiāa și psihologie.
Aparatul exploreazā cauza, nu efectul, iar prin interpretarea specialistului poţi ajunge la un profil psihologic complet și la restabilirea echilibrului dintre elementele disfuncţionale la nivel emoţional și / sau social.
Testarea se realizeazā pe bazā de amprentare, adicā prin simpla punere a mâinilor în poziţia indicatā de aparat.