Gifted Social Style

Știinţele sociale dezvoltā orizontul copiilor în domeniul umanitāţii. Prin intermediul cursurilor de scriere creativā, debate, public speaking, eticā, diplomaţie, responsabilitate financiarā, implicare civicā, antreprenoriat, pe care le vor parcurge în cei doi ani de program, copiii și adolescenţii vor cālātori atât în interiorul lor, pentru potenţarea sau descoperirea unor noi abilitāţi, cât și în descoperirea unor domenii prin intermediul cārora vor dobândi noi competenţe  – a învāţa sā înveţi și gândire criticā.

Gifted Integrate Science - Mathematical Logic

  • Știinţe integrate (logicā-matematicā) – roboticā, mecatronicā, inginerie, arhitecturā

Gifted Creativity - Applied Sciences

  • fotografie, jurnalism, media, marketing pentru copii, film de desene animate

Gifted Arts

  • Arte – gravurā, string art, incursiune în lumea artelor, design vestimentar, culorile și decorul, compoziţii vizuale, facilitare graficā

Gifted Family

Gifted Community

Gifted Teachers

Profesorii au nevoie de pregătire pentru psihopedagogia copiilor cu abilități înalte (cine sunt copiii, cum învață, ce fel de programe educaționale au nevoie, cum se face un curriculum pentru acești copii și ce este mai bine de făcut pentru ei: tutoring sau mentoring. Kleine Schule este singurul centru din ţarā cu acreditare recunoscutā de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru aceastā formare, iar cursurile acreditate au 15 credite transferabile (60 ore de curs)

Gifted Bootcamp

În perioada 12 – 16 iulie 2017 pregātim un Bootcamp pentru copii cu abilităţi înalte pentru douā grupe de vârstā: 6-12 ani și 13 – 16 ani.

Locaţia: Predeal, jud Prahova

Nr de copii: 20 de copii (câte 10 copii pentru fiecare grupā de vârstā)

Obiectivul misiunii: descoperirea calităţilor personale și dezvoltarea abilităţilor proprii

Pentru inscrieri click aici.

Pentru mai multe detalii click aici.