marţi, 22 noiembrie 2016, ora 17:30

Cum identificām cā avem un copil înalt abilitat? Instrumente clinice sau doar observare? Ce facem cu el? Ce fel de educaţie i se potrivește?

Conferinţele “PAPUCI MARI, papuci mici” sunt iniţiate de echipa Kleine Schule prin intermediul programului educaţional Gifted4All/Be SMART.

Fiecare membru al echipei noastre are o vastā experienţā în lucrul cu copiii și/sau cadrele didactice, respectiv pārinţii copiilor implicaţi. La început, fiecare dintre noi a experimentat din “pālāria” de pārinte cum este sā descoperi cā ai un copil diferit de standardele educaţionale impuse.  Dupā, a urmat o perioadā de cāutari ale unor programe pentru dezvoltarea abilitāţilor copiilor proprii și așa am ajuns sā ne implicām chiar noi în dezvoltarea și implementarea unor proiecte și programe pilot.

În toatā aceastā perioadā am constatat cā pārinţii și cadrele didactice, atunci când aflā cā au copil înalt abilitat / “gifted”, nu știu cum sā-l îndrume, sunt dezorientaţi, iar tendinţa este sā testeze orice, în speranţa cā “mult” este “accelerare”. Aceasta se întâmplā fie din lipsā de informaţii, fie datoritā unor indrumāri greșite realizate de oameni nespecializaţi pe aceastā nișā, fie din dorinţa de a demonstra cā testele psihologice au avut dreptate și atunci încarcā programul copilului cu foarte multe activitāţi “academice” – concursuri, olimpiade, ore de pregātire – fārā a ţine seama de nevoile reale ale acestuia.

Când vorbim de nevoile copilului ne referim la rāspunsuri cu privire la trāirile pe care le are la școalā, în familie, cu prietenii; la nevoia de a explora natura sau / și domenii știinţifice; la dorinţa de a comunica, nu doar de a vorbi cu cei din jur; la nevoia de a primi rāspunsuri cu privire la competenţele profesionale atunci când devin conȘtienţi de aceste aspecte. Toate acestea nu se pot realiza decât cu adulţi preocupaţi și ei, la rândul lor, de cunoaștere personalā / profesionalā și aprofundare a gândirii complexe.

Participarea în cadrul conferinţelor noastre vā va ajuta sā vā cunoașteţi mai bine copilul, sā analizaţi mai clar atunci când vā înscrieţi copilul într-un program educaţional – sā evaluaţi nu atât spaţiul, cât mai ales oamenii cu care copilul va interacţiona.

Share
© 2016 Kleine Schule
Top
Urmareste-ne si pe Facebook